Mynt

Automaten krever inntasting av kjennemerke ved kjøp av parkeringstid. Automaten tar all gangbar norsk mynt. Parkeringstiden bestemmes av hvor mye som legges på automaten. Når betaling er utført, lagres den elektroniske billetten og kjøpet er gyldig umiddelbart.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat