Ofte stilte spørsmål

Velg tema:

 • Hvilke regelverk gjelder?

  Det er mange lover å forskrifter som omfatter parkering. De viktigste finner du samlet her på Norpark sine hjemmesider.

 • Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

  Ved klage på kontrollsanksjon må du ikke betale før klagesaken er ferdigbehandlet.

 • Hvordan klager jeg på bota?

  Dersom du har fått en ileggelse uten å ha brutt vilkårene for parkering kan du sende oss en klage via klageskjemaet her på nettsiden.

  Her vil du også få veiledning i regelverket som gjelder for den ileggelsen du ønsker å klage på. Vi gjør oppmerksom på at det må påberegnes inntil 4 uker saksbehandlingstid.

 • Hva er en parkering?

  Den juridiske definisjonen på en parkering er:

  «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing».

 • Hva er forskjellen på offentlig og privat parkeringsregulering?

  Skilt
  Fra 01.01.17 kom det en ny parkeringsforskrift som skaper mer likhet mellom privat og offentlig vilkårsparkering. Den enkleste måten å se om du er på et offentlig eller privat område er å se på skiltene. De offentlige skiltene har en bestemt utforming og en fast betydning og skiltes alltid medhvit P på blå bunn. På privatrettslige områder kan skiltene variere. Trondheim Parkering AS har svarte skilt med hvit tekst på sine private områder, men andre parkeringsselskap kan ha benyttet andre farger.

  Skiltendringer i 2017
  Den nye parkeringsforskriften medfører flere store endringer. Mange privatrettslige vilkårsplasser for allmenheten skal nå skiltes om til hvite skilt med sort P, mens andre fortsetter å ha de svarte skiltene. I en overgangsfase frem til 2018 vil det kunne være en kombinasjon de ulike skiltene, men uavhengig av farge er det viktig å gjøre seg kjent med vilkårene akkurat der du er. Dette skal være skiltet ved innkjøringen til området.

  Lovverk
  Parkering reguleres av vegtrafikkloventrafikkregleneForskrift om offentlig parkeringsgebyrskiltforskriften og forskrift om parkering for forflytningshemmede og den nye den nye parkeringsforskriften. Reguleringen skal ivareta allmenhetens behov for parkering og hensynene bak reguleringen er trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø. I loven og forskriftene er mange detaljer regulert.

  Særskilt om private parkeringsplasser
  Privat parkeringsregulering har sin hjemmel i avtalen som inngås mellom bilfører og parkeringsoperatøren. Avtalen inngås ved at parkeringsoperatøren oppstiller sine vilkår for parkering på skiltene på parkeringsområdet, og vilkårene aksepteres ved at bilfører hensetter motorvognen på området. Det inngås på denne måten en såkalt “realavtale”.

 • Er det gratis å parkere på søndager?

  Det kommer helt an på hvor du parkerer. Gjør deg kjent med reglene akkurat der du parkerer.Underskiltene på hvert område viser tydelig hva som gjelder akkurat der du står. Søndager er som regel markert med rød tekst – som på skiltet under.

 • Hva er en «Parkering forbudt sone»?

  Det er et skilt som angir at det er parkering forbudt innenfor en sone (et område). Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt «slutt på parkeringssone». Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

 • Kan jeg parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta når det er satt opp skilt «Parkering forbudt»?

  Nei. Skiltet gjelder på hele vegens «konstruksjon» og parkeringsforbudet gjelder derfor også på vegskulder og grøft.

 • Hvor langt gjelder et parkeringsregulerende skilt?

  Et parkeringsregulerende skilt gjelder fra der det er oppsatt og i kjøreretningen på den siden av vegen det er oppsatt. Skiltet blir opphevet i kryss eller av annet parkeringsregulerende skilt.

 • Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

  Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt.

 • Hvor nært et veikryss kan man parkere?

  Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.

 • Hva er Radig-app?

  SmartPark er en app du kan bruke til å betale parkeringsavgift.
  Appen kan brukes på all offentlig parkering (Blå skilt) i Trondheim, samt alle områder som driftes av Trondheim Parkering AS (se informasjonsskilt). SmartPark kan også brukes i Levanger og Rauma kommune.

  SmartPark kan lastes ned på google play og app store.

 • Hvordan oppretter jeg bruker i Radig-appen?

  For de med Android lastes appen ned på Google play og for de med iPhone lastes den ned på apple store. Vi har dessverre ikke utviklet appen for bruk på Windows.

 • Hvordan fungerer Radig appen?

  Det er flere mulige grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med SmartPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

  • Har du brukt SmartPark på et privatrettslig område, som ikke har SmartPark som betalingmetode? Da vil ikke parkeringen regnes som betalt.
  • Har du parkert på riktig område, men valgt feil sone i appen?
  • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
  • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
  • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt. Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?
 • Hvilke betalingskort kan jeg bruke?

  I Radig appen kan du bruker Visa og Mastercard.

 • Hvordan får jeg kvittering for parkeringen?

  Har du betalt med Radig appen henter du ut kvittering under historikk i appen. Her kan du enkelt sende kvittering på e-post til selv. Det er ingen kostnader ved dette.

  Har du betalt på automat og glemt å trykke for kvittering, kan du kontakte vårt kundesenter så hjelper de deg.

 • Hvis jeg får nytt mobilnummer, hvordan endrer jeg det i brukeren min?

  Det er flere mulige grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med Radig appen – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

  • Har du brukt Radig appen på et privatrettslig område, som ikke har denne som betalingmetode? Da vil ikke parkeringen regnes som betalt.
  • Har du parkert på riktig område, men valgt feil sone i appen?
  • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
  • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
  • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt. Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?
 • Hvordan betaler jeg i et Smart P-anlegg?

  De fleste P-hus har bom ved inn og utkjøring, og det er flere måter å betale på:

  • Betal på automat. Disse finner du ofte ved inngangen til P-huset.
  • Betal ved utkjøring. Når du kommer til utkjøringsbommen kan du sette inn billetten og deretter følge anvisning for kortbetaling i displayet.
  • Mobilbetaling. Her er det ulike regler som gjelder. I noen av P-husene kan du bruke Radig-appen som betalingsmiddel. Se gjeldende info på området eller les mer hvert enkelt P-hus her
 • P-anlegget er stengt. Hvordan kan jeg hente bilen min?

  Skal du hente bilen etter stengetid er det mulig å komme inn i de fleste P-hus ved hjelp av koden som står på billetten din. Har du betalt med Smarte P-hus finner du billetten i SmartPark appen.
  Tast inn koden på kodelåsen ved inngangen for å åpne døren.

  NB! Noen av P-husene lar deg ikke komme inn og hente bilen utenom åpningstid. Dette gjelder Elgeseter P-hus, Statens hus og Lerkendal P-hus. For å hente bilen må du komme tilbake i P-husets ordinære åpningstid. Evt tilkalling av sikkerhetstjeneste for åpning vil bli fakturert.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat