Er det gratis å parkere på søndager?

Det kommer helt an på hvor du parkerer. Gjør deg kjent med reglene akkurat der du parkerer.Underskiltene på hvert område viser tydelig hva som gjelder akkurat der du står. Søndager er som regel markert med rød tekst – som på skiltet under.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat