Hva er administrasjonsgebyret

Administrasjonsgebyret er pr. dags dato kr 39 for fakturaer knyttet til Smarte P-anlegg. Fakturaer sendt direkte fra Radig AS er pr. dags dato kr. 62,50.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat