Hva er en parkering?

Den juridiske definisjonen på en parkering er:

«Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing».

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat