Hva er forskjellen på offentlig og privat parkeringsregulering?

Skilt
Fra 01.01.17 kom det en ny parkeringsforskrift som skaper mer likhet mellom privat og offentlig vilkårsparkering. Den enkleste måten å se om du er på et offentlig eller privat område er å se på skiltene. De offentlige skiltene har en bestemt utforming og en fast betydning og skiltes alltid medhvit P på blå bunn. På privatrettslige områder kan skiltene variere. Trondheim Parkering AS har svarte skilt med hvit tekst på sine private områder, men andre parkeringsselskap kan ha benyttet andre farger.

Skiltendringer i 2017
Den nye parkeringsforskriften medfører flere store endringer. Mange privatrettslige vilkårsplasser for allmenheten skal nå skiltes om til hvite skilt med sort P, mens andre fortsetter å ha de svarte skiltene. I en overgangsfase frem til 2018 vil det kunne være en kombinasjon de ulike skiltene, men uavhengig av farge er det viktig å gjøre seg kjent med vilkårene akkurat der du er. Dette skal være skiltet ved innkjøringen til området.

Lovverk
Parkering reguleres av vegtrafikkloventrafikkregleneForskrift om offentlig parkeringsgebyrskiltforskriften og forskrift om parkering for forflytningshemmede og den nye den nye parkeringsforskriften. Reguleringen skal ivareta allmenhetens behov for parkering og hensynene bak reguleringen er trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø. I loven og forskriftene er mange detaljer regulert.

Særskilt om private parkeringsplasser
Privat parkeringsregulering har sin hjemmel i avtalen som inngås mellom bilfører og parkeringsoperatøren. Avtalen inngås ved at parkeringsoperatøren oppstiller sine vilkår for parkering på skiltene på parkeringsområdet, og vilkårene aksepteres ved at bilfører hensetter motorvognen på området. Det inngås på denne måten en såkalt “realavtale”.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat