Jeg har mottatt faktura for parkering i et Smart P-anlegg, men jeg har en autotrekk-avtale for Smarte P-anlegg.

Årsaken til at du har mottatt en faktura kan være at du ikke har registrert et gyldig betalingskort på autotrekk-avtalen på tidspunktet for parkeringen. Kortet kan være utløpt eller at det ikke var nok penger på tidspunktet du ble forsøkt belastet for parkeringen.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat