Kan jeg parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta når det er satt opp skilt «Parkering forbudt»?

Nei. Skiltet gjelder på hele vegens «konstruksjon» og parkeringsforbudet gjelder derfor også på vegskulder og grøft.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat