Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

Ved klage på kontrollsanksjon må du ikke betale før klagesaken er ferdigbehandlet.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat