Betalings-automat

Ønskes det betaling på parkeringsområdet kan man enten kjøpe eller leie betalingsautomat av Trondheim Parkering AS. I samarbeid med kunden blir vi enige om takst og andre regler angående betaling.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat