Kundeportal Parka

På kundeportalen kan du søke, administrere og betale dine avtaler i utvalgte p-hus og parkeringsgarasjer.

• Sende inn søknad på utvalgte P-hus/ garasje/ p-plass abonnement
• Betale faktura med kredittkort
• Aktivere løpende betaling av avtaler.
For mer informasjon klikk på logg inn knappen.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat