Hva er Smarte P-anlegg?

Kort fortalt er det en funksjon du kan aktivere i Radig appen, som lar deg kjøre rett inn, og ut av et smart P-hus – uten å tenke på betaling. Du bør likevel følge med om du får push-melding når du kjører inn og ut. Denne viser om du er lest korrekt inn og ut. Hvis du aktiverer autotrekk for Smarte P-anlegg, vil kamera kjenne igjen registreringsnummeret ditt, og parkering starter automatisk i appen. Betalingen trekkes direkte fra kredittkortet som er registrert som hovedkort i appen når du kjører ut igjen.  Det må gå minimum 1 TIME etter utkjøring før du igjen kan parkere gratis, for de anlegg som har første parkeringstid gratis.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat