Hvordan bruker jeg SmartOblat?

Som ny bruker får du tilsendt 2 e-poster fra noreply@trondheimparkering.no med brukernavn og et midlertidig passord du endrer til ditt eget passord, første gang du logger inn. Når du er innlogget, finner du en enkel oversikt over dine aktive kjøretøy.

Her kan du deaktivere kjøretøy som ikke lengre er i bruk og legge til nye. Du kan også endre passord. Bruker må påse at registrerte kjøretøys registreringsnummer er aktivert og blir grønn i SmartOblat.

Registreringsnummer som har en stiplet linje rundt seg er ikke aktivert i SmartOblat.

Alle biler på det tildelte området må registreres umiddelbart etter parkering.

Ved bytte av faste kjøretøy må man selv endre registreringsnummeret i SmartOblat. All parkering skal skje på oppmerkede/skiltede plasser. Kontroll utføres av Trondheim Parkering AS.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat