Registrerte brukere vil nå:

  • Få opp bedriften som betalingsvalg når de betale parkering med Radig appen.
  • Bedriften vil til enhver tid ha oversikt over ansattes parkeringer ved å logge inn på Radig Bedrift. Den ansatte vil ha tilsvarende oversikt i sin parkeringsapp.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat